IEEE HS Student Paper Contest

Az IEEE HS minden évben pályázatot hirdet felsőoktatási intézmények hallgatói számára "Student Paper
Contest" címmel. A pályázaton a felhívásban megjelölt időszakban készült, az IEEE szakterületi spektrumába
tartozó magyar vagy angol nyelvű szakmai cikkek és dolgozatok vehetnek részt, amelyeknek szerzői magyar
felsőoktatási intézmények jogviszonnyal rendelkező hallgatói. Közös szerzőség esetén több hallgató is
pályázhat ugyanazzal a művel, legfeljebb három főig. A pályázatnak nem feltétele az IEEE tagság.
A pályázat nem zárja ki a máshol publikált, akár már máshol díjazott műveket sem. A témavezetővel vagy más
közismert, hallgatói jogviszonnyal nem rendelkező társszerzővel közös cikk csak akkor fogadható el,
ha a pályázó hallgató(k) neve a szerzői listában előbb szerepel, mint a közismert társszerző neve.

Kategóriák:
- tudományos folyóirat cikkek
- tudományos konferencia cikkek
- TDK dolgozatok
- projektmunkák

A pályázatokat az IEEE HS elnöke által felkért bíráló bizottság rangsorolja, amely alapján
az IEEE HS elnöke dönt az odaítélt díjakról. Az elismerés formája angol nyelvű oklevél,
amelyet az IEEE HS elnöke és az Awards & Recognition Chair ír alá. A díj átadására az IEEE HS
egyik kiemelt rendezvényén kerül sor. Az évente kiadható díjak száma nincs korlátozva.

Díjazás: I. helyezés: 30e Ft, II. helyezés 20e Ft, III. helyezés: 10e Ft

A pályázaton a 2017. évben megjelent vagy megjelenésre elfogadott művek vehetnek részt.

A pályázatokat PDF formátumban kell benyújtani a lamar.krisztian@kvk.uni-obuda.hu email címen.

Benyújtási határidő: 2017. december 15.

Elbírálás és értesítés: 2018. január 10.